Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α.)


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Π.Δ.170/1996)

(Όλες οι προτάσεις μας στην τριμελή ομάδα εργασίας, που συμμετείχε και ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, και συστάθηκε από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., έγιναν αποδεκτές)

 1. Όλοι οι συνάδελφοι να δηλώσουν τόπο συμφερόντων
 2. Κατάργηση του όρου: «Λόγω Υπηρεσιακών αναγκών».
 3. Μετακινήσεις μόνο με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 4. Άμεση αναδιοργάνωση του Π.Σ. με οργανόγραμμα των Υπηρεσιών με βάση τις «ζώνες επικινδυνότητας».
 5. Άμεσα εκσυγχρονισμός της πρότασης για το Π.Δ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 6. Επανεξέταση, κατόπιν αίτησής τους, των «Υπηρεσίας γραφείου» για να επιστρέψουν, εάν το επιθυμούν, στη μάχιμη υπηρεσία.
 7. Και οι Αξιωματικοί ως υπεράριθμοι «Υπηρεσία γραφείου» να πηγαίνουν εκεί που επιθυμούν διότι καταλαμβάνουν «Προσωποπαγείς θέσεις».
 8.  Οι υπεράριθμοι Αρχιπυροσβέστες που αποφοιτούν από τη σχολή να μετακινούνται, όλοι, κάθε οκτώ (8) χρόνια. Με αυτό το σύστημα θα μετακινηθούν όλοι, από μία (1) φορά. Στατιστικά είναι το πιο δίκαιο σύστημα.
 9. Τη δημιουργία των «Διοικητικών Αξιωματικών». Δηλαδή των πτυχιούχων που θα παραμένουν στη θέση τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από αυτή, κάθε πέντε (5) χρόνια. Με αυτό το σύστημα θα προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους στα κάθε λογής συμβάντα.
 10.  Μετάθεση των πυροσβεστών που εξέρχονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία για δέκα (10) έτη στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Λαμβάνουμε υπ’ όψη ότι τώρα, λόγω των Πανελλαδικών εξετάσεων, προσλαμβάνουμε πολίτες 18 ετών. Μετά από τα 10 έτη και αν δεν μπορούν να πάνε στον τόπο συμφερόντων τους, όλοι αυτοί για ένα (1) χρόνο κυκλικά θα μετακινούνται στις Υπηρεσίας που υπάρχουν κενά. Με το σύστημα αυτό εφαρμόζεται η «Αρχή του Δικαίου». Όλοι θα γνωρίζουν από πριν πιο θα είναι το μέλλον τους για να προγραμματίσουν τη ζωή τους.
 11.  Κατάργηση της εξαίρεσης για Λευκάδα και Εύβοια. Διότι, σε σχέση με το παρελθόν, έχουν αλλάξει τα οδικά δίκτυα της χώρας και έχουν επικρατήσει νέες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις.
 12.  Διασφάλιση του υπαλλήλου από τη «δυσμενή κρίση» της Υπηρεσίας προς σε αυτούς. Μόνο με αντικειμενικά κριτήρια.
 13.  Αποσπάσεις των υπαλλήλων, κατά την αντιπυρική περίοδο, με εξασφαλισμένα την τροφή και στέγη. Αποζημίωση και πέντε (5) ή έξι (6) μήνες διάρκεια. Το σύστημα θα είναι κυκλικό, χωρίς εξαιρέσεις, για όσους είναι η σειρά τους.
 14.  Οι έχοντες 25 έτη Υπηρεσίας να μετακινούνται μόνο κατόπιν αιτήσεώς τους.
 15.  Οι «ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΚΑ ΤΑΥΤΗΣ» να πηγαίνουν όπου αυτοί επιθυμούν.
 16.  Δεν δεχόμαστε τον όρο: «Πόλη συμφερόντων» αλλά τον όρο: «Τόπο συμφερόντων». Δηλαδή θέλουμε στη δήλωση να συμπεριλαμβάνονται όλες οι Υπηρεσίες.
 17.  Οι «Ειδικές κατηγορίες» να παραμένουν στις «Ειδικές κατηγορίες».
 18.  Στις μεταθέσεις «λόγω επιμέλειας» να προστεθεί και η επιμέλεια για τους γονείς του υπαλλήλου. Είναι απάνθρωπο ο πυροσβέστης να αναγκάζεται, λόγω των εργασιακών συνθηκών, να εγκαταλείπει τους γονείς του όταν γερνούν και τον έχουν ανάγκη.
 19.  Λόγω «ασυμβίβαστου» του να είναι κάποιος και αρχισυνδικαλιστής, σε πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες και να ασκεί διοίκηση, σε επιτελικές θέσεις, πολλές φορές, να υπάρξει φραγμός στην υποψηφιότητα του υπαλλήλου. Κατόπιν εξέτασης των προτάσεων, να συμφωνηθεί, ένας καταληκτικός βαθμός, που μέχρι εκεί θα υπάρχει το δικαίωμα του εκλέγειν.
 20.  Για Αεροδρόμια, Κλιμάκια Εθνικών Δρόμων και Λιμενικούς Σταθμούς:
1.      Παραμονή, τουλάχιστον για επτά (7) χρόνια, λόγω των εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων που χρειάζονται οι υπάλληλοι για να εκτελούν τα καθήκοντά τους.
2.      Η μετακίνηση του υπαλλήλου να γίνεται μετά από αίτησή του.
3.      Αμοιβαία μετάθεση να γίνεται μόνο από το ίδιο αντικείμενο εργασίας.
4.      Δημιουργία, λόγω του αντικειμένου εργασίας, «ειδικών κατηγοριών».
5.      Να αφαιρεθεί από την πρόταση του Α.Π.Σ. ότι οι «Υπηρεσία γραφείου» δεν πρέπει να υπηρετούν εκεί…!!!
Γιατί υπάρχει αυτή η πρόταση από το Α.Π.Σ. ενώ προβλέπονται στις οργανικές θέσεις γραφείου η ύπαρξή τους ?
Είναι, τουλάχιστον, ρατσιστικό και αχαριστία απέναντι στους συναδέλφους που τραυματίστηκαν στο καθήκον και η Υπηρεσία μπορεί να τους αξιοποιήσει, αρκεί να το θέλει.


Τα μέλη                                                             Ο Επικεφαλής του συνδυασμού
Αμανατίδης Χαράλαμπος                                         Ιωάννης Δ. Τσιλίκας
Αρχ/στης                                                                             Αρχ/στης
Αντωνιάδου Ανατολή (Νανά)                  (anexartitoipyrosvestes. blogspot.gr
Αρχ/στρια                                                             Τηλ.: 6936-187006)
Γιαννίκιος Σπυρίδων
Πυρ/στης
Κατσιαβριάς Κων/νος
Πυρ/μος
Κτίστης Αριστείδης 
Πυρ/στης
Λύκος Αντώνιος
Πυρ/στης
Μοιράγιας Αθανάσιος
Αρχ/στης                                                                                                       Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης 
Αρχ/στης
Ντάλτος Χρήστος
Αρχ/στης
Πολίτης Αναστάσιος
Πυρ/στης
Σαραγιώτης Γεώργιος
Αρχ/στης 
Σκιαδόπουλος Γρηγόριος
Αρχ/στης
Τουμαζάτος Σωτήριος 
Πυρ/μος
Τούντας Αριστείδης (Άρης)
Πυρ/στης
Τσάκαλος Ανάργυρος 
Αρχ/στης
Τσιώλης Ιωάννης 
Αρχ/στης

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α.)

Συνάδελφοι,
για ακόμη μία φορά, με αίσθηση της ευθύνης στο σημαντικό έργο που πρέπει να επιτελούν τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων, σας καλούμε να στηρίξετε με την ψήφο σας την «Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών». Με Πανελλαδική συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο αυτό, πιστεύουμε ακράδαντα, ότι παρόλο που ο καθένας μας έχει το δικό του πολιτικό υπόβαθρο, κύριο μέλημά μας ήταν, είναι, και θα είναι το συμφέρον του πυροσβέστη. Το έχουμε αποδείξει… Τους συναδέλφους που σας παρουσιάστηκαν με τίτλους παρατάξεων, που κάποιοι τους τίμησαν στο παρελθόν, αυτοί, τους έχουν ως κάλυψη για να ασκούν κυβερνητικό συνδικαλισμό και επί της ουσίας να σας δημιουργούν αυταπάτες…Είναι αναγκαίο, εσείς συνάδελφοι, να τους δώσετε αυτό που πραγματικά τους αξίζει.


Τα μέλη                                                                       Ο Επικεφαλής του συνδυασμού
Αμανατίδης Χαράλαμπος                                                Ιωάννης Δ. Τσιλίκας
Αρχ/στης                                                                                    Αρχ/στης
Αντωνιάδου Ανατολή (Νανά)                             (anexartitoipyrosvestes.blogspot.gr
Αρχ/στρια                                                                        Τηλ.: 6936-187006)
Γιαννίκιος Σπυρίδων
Πυρ/στης
Κατσιαβριάς Κων/νος
Πυρ/μος
Κτίστης Αριστείδης 
Πυρ/στης
Λύκος Αντώνιος
Πυρ/στης
Μοιράγιας Αθανάσιος
Αρχ/στης                                                                                                         
Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης 
Αρχ/στης
Ντάλτος Χρήστος
Αρχ/στης
Πολίτης Αναστάσιος
Πυρ/στης
Σαραγιώτης Γεώργιος
Αρχ/στης 
Σκιαδόπουλος Γρηγόριος
Αρχ/στης
Τουμαζάτος Σωτήριος 
Πυρ/μος
Τούντας Αριστείδης (Άρης)
Πυρ/στης
Τσάκαλος Ανάργυρος 
Αρχ/στης
Τσιώλης Ιωάννης 
Αρχ/στης     

Εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων του Π.Σ.


Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Συνάντηση με Γραμματεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Βουλή, της Γραμματείας του Τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΠΑ.ΣΟ.Κ, με τον επικεφαλής των Ανεξαρτήτων Πυροσβεστών Ελλάδας & Αττικής, μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Αρχ/στη κ. Τσιλίκα Ιωάννη με αντικείμενο τα θέματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό Σώμα, υπό τον Βουλευτή Αχαΐας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υπεύθυνο ΚΤΕ Δημόσιας Διοίκησης - Προστασίας του Πολίτη & Δικαιοσύνης και μέλη της Γραμματείας του Τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών από ενστόλους, λόγω εφαρμογής των Ν. 4093/2012 και 4307/2014

Σημ.: Στην εντολή ανάθεσης υπόθεσης (τελευταία σελίδα) έχει γραφτεί, λόγω τυπογραφικού λάθους, 5% αντί για 4% που είναι το σωστό, όπως αναγράφεται παραπάνω.

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Επίκαιρο άρθρο του συναδέλφου Αρχ/στη κ. Σκιαδόπουλου Γρηγόριου (Μέλος του συνδυασμού, της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α., της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α.)

 Η απώλεια συναδέλφων φέρνει πιο βαρύ φθινόπωρο και χειμώνα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Μέσα στη χίμαιρα των δύσκολων καταστάσεων της ζωής όλων μας, τα «μέτρα και τον κόφτη» σε μισθούς και συντάξεις και τη νέα αύξηση των έμμεσων φόρων, ιεραρχούμε ως πρώτο ζήτημα την προστασία της υγείας και της ζωής στον χώρο εργασίας και τη «μάχη» για να προστατεύσουμε το οικοσύστημα και τους ανθρώπους. 
Αποφύγαμε την ώρα του πόνου, όλων μας και πρωτίστως των οικογενειών των συναδέλφων, να αναδείξουμε ευθύνες για κενά ή άλλες πτυχές. Το γεγονός όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ψύχραιμα με λογική και συναίσθημα, δεν πρέπει να ανοίξουμε σε βάθος το ζήτημα. Το οφείλουμε στους συναδέλφους που έφυγαν πρόωρα, στους νέες γενιές που με πίστη και αυταπάρνηση, έρχονται και καταθέτουν τις πιο ακμαίες δυνάμεις τους στο Σώμα και την αποστολή του. Είναι προφανές, ότι ο νόμος για την υγιεινή και ασφάλεια που ορίζει τις υποχρεώσεις του εργοδότη, δεν μπορεί να εφαρμόζεται τυπικά και ατελώς, επί της ουσίας, σε Σώματα όπως η Πυροσβεστική, όπου κατά την γνώμη μας, απαιτείται επιπρόσθετη σπουδή και εξειδίκευση. Πρόληψη, εξετάσεις, εκπαίδευση, τεχνικός εξοπλισμός, άδειες κ.λ.π., πρέπει να τεθούν «επί τάπητος» και πολλά να αναθεωρηθούν, να αλλάξουν, να συμπληρωθούν...
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι αδυναμίες του μπορεί να έχουν τεράστιες οικολογικές καταστροφές (όπως, οι πρωτοφανείς εφέτος, στην Εύβοια και τη Χίο). Μπροστά, όμως στην απώλεια ζωών, μαχητών - πυροσβεστών ή πολιτών, η αναζήτηση πιο αποτελεσματικών μέτρων, σχεδίων οργάνωσης και προγραμματισμού είναι επιβαλλόμενα. Για το λόγο αυτό και ανυστερόβουλα ως συνδυασμός προτείνουμε:
1. Την άμεση δημιουργία επιστημονικής ομάδας μελέτης από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με γνώση και κύρος για την αξιολόγηση των δεδομένων και τη συγκρότηση προτάσεων.
2. Την έναρξη συζήτησης με το Αρχηγείο του Π.Σ. και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, για διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο της, την οργανωμένη αξιοποίηση συμπερασμάτων και λύσεων. 
Η Δ.Ε.Θ. του 2016, για το Π.Σ., τις Ενώσεις Αξιωματικών και τα συνδικάτα, να γίνει αφετηρία ευθύνης, πρωτοβουλίας, αγώνα, για τα ευρύτερα και σημαντικά, με βάση τα «μείζονα» που ανακύπτουν για το Π.Σ., που τελικά είναι και τα κοινά για τις αξίες του αγώνα όλων των εργαζομένων και του λαού.
Μπορούμε να ανοίξουμε νέα «σελίδα», το «χρωστάμε» στους συναδέλφους, κρινόμαστε άμεσα και μελλοντικά!!!
Να μην έχουμε άλλη περίοδο με απώλεια ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, από πλημμέλεια, ανικανότητα, ατολμία, αναποφασιστικότητα…
Να θίξουμε τα κακώς κείμενα με ενωτικό, αντικειμενικό και υπερβατικό τρόπο!!!
ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α.)


ΚΟΙΝ.: 1. ΑΝΑΠΛ.ΥΠ.ΕΣΩΤ.& ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. κ. ΤΟΣΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
             2. ΑΡΧΗΓΟ Π.Σ. ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ κ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΗ

«Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Συνάδελφοι,
Παρακολουθώντας όλο το θέρος, τα πυροσβεστικά δρώμενα, η αγανάκτηση και η πικρία δεν έχουν τελειωμό...
Οι πυροσβέστες μένουν νηστικοί και διψασμένοι στις φωτιές και φοβούνται να το καταγγείλουν...
Οι πυροσβέστες δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν παιδιά, εντός της αντιπυρικής περιόδου, αποτέλεσμα του Π.Δ. 82/2016 αρθρ. 1 παρ. 7, γιατί θα τα παρατήσουν στον δρόμο, ως σαν προσφυγόπουλα….
Η φυσική και πολιτική ηγεσία της χώρας μας τιμωρεί γιατί «βάλαμε πλάτη» για να σώσουμε τη ζωή και την περιουσία των Ελλήνων πολιτών και θάψαμε 03 συναδέλφους, πρόσφατα και τόσους άλλους έως τώρα…
Δεν ιδρώνει το αυτί των «διοικούντων»...
Οι πυροσβέστες έρχονται κρυφά να ψηφίσουν στις εκλογές του Σωματείου τους, διότι «οι αειθαλείς» ρουφιάνοι, οσφυοκάμπτες, καταδότες, γλύφτες του εκάστοτε κομματικού μηχανισμού θα τους απειλήσουν με μετακινήσεις και...«ταλαιπωρία»!!!...
Συνάδελφοι μετακινούνται για να τους «πιάσουν τη θέση» τα κομματόσκυλα...
ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΣΕ «ΧΟΥΝΤΑ»???
«ΑΠΟΦΑΣΙΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΩΜΕΝ ??????»
ΤΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
Τώρα μηνυτήριες αναφορές και ότι προβλέπεται σε νομικό επίπεδο για την κατάργηση της «απόλυτης ξεφτίλας» το Π.Δ. 82/2016 άρθρ. 1 παρ. 7.
Συνάδελφοι,
σε λίγο, όπως κάποτε και στους ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ, ο κ. Διοικητής «θα εγκρίνει» και τη νύφη που πρόκειται να παντρευτούμε…
ΑΙΣΧΟΣ!!!
ΞΕΧΑΣΑΝΕ ΤΟΝ ΕΝΣΤΟΛΟ, ΤΟΝ ΑΠΑΞΙΩΣΑΝΕ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΑΝΕ...
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ ΜΕΛΑΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τα μέλη                                                                         Ο Επικεφαλής του συνδυασμού
Αμανατίδης Χαράλαμπος                                                      Ιωάννης Δ. Τσιλίκας
Αρχ/στης                                                                                      Αρχ/στης
Αντωνιάδου Ανατολή (Νανά)
Αρχ/στρια
Γιαννίκιος Σπυρίδων
Πυρ/στης
Κατσιαβριάς Κων/νος
Πυρ/μος
Κτίστης Αριστείδης 
Πυρ/στης
Κωστόπουλος Νικόλαος
Πυρ/μος
Λύκος Αντώνιος
Πυρ/στης
Μοιράγιας Αθανάσιος
Αρχ/στης                                                                                                         
Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης 
Αρχ/στης
Ντάλτος Χρήστος
Αρχ/στης
Πολίτης Αναστάσιος
Πυρ/στης
Σαραγιώτης Γεώργιος
Αρχ/στης 
Σκιαδόπουλος Γρηγόριος
Αρχ/στης
Τουμαζάτος Σωτήριος 
Πυρ/μος
Τούντας Αριστείδης (Άρης)
Πυρ/στης
Τσάκαλος Ανάργυρος 
Αρχ/στης
Τσιώλης Ιωάννης 
Αρχ/στης      

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α.)

''ΥΠΑΡΧΕΙ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ;''
Συνάδελφοι, 
Είναι γεγονός πλέον ότι σχεδόν καθημερινά οι επιλογές για τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος και η προσπάθεια προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών σε αυτό το κράτος, από τη φυσική και πολιτική μας ηγεσία, δημιουργούν απορίες, ανησυχία, φόβο και αγανάκτηση. Θα αναφερθούμε στο τελευταίο κρούσμα  αποφάσεων που αφορούν την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΟ.Π.) και τις ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
Η Ε.Σ.ΠΟ.Π. (ν. 4249/2014-Α’7) μετά από 02 χρόνια δεν ενεργοποιήθηκε με ευθύνη της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας και δεν πιστοποίησε 429 εθελοντικές οργανώσεις (!!!). Το αποτέλεσμα ήταν αυτές να κινδυνεύουν με διαγραφή από τα «Οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων». Με τροπολογία (υπ.αριθμ. 534) σε σχέδιο νόμου («Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας») που κατέθεσαν ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουμπλής Π. και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκας Ν., γίνεται η προσπάθεια, την τελευταία στιγμή, να βρεθεί μια λύση ώστε οι εθελοντές να συνδράμουν, πιστοποιημένα, στο δύσκολο έργο της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.
Οι απορίες είναι εύλογες :
1. 02 χρόνια τι περίμεναν?... Την  αντιπυρική περίοδο?... Να «ξεκινήσουν» οι φωτιές χωρίς πιστοποιημένους Εθελοντές Πυροσβέστες?
2. Με την τροποποίηση της παρ.3 του αρ.119 του ν.4249/2014 θα παραμείνει η πιστοποίηση των εθελοντών στην Πυροσβεστική Ακαδημία του Πυροσβεστικού Σώματος? 
3. Υπάρχει η πρόθεση από τη φυσική και πολιτική ηγεσία για τη δημιουργία Φορέα Πιστοποίησης των Εθελοντών και Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας?
4. Γιατί δεν δίνεται παράταση, ώστε να πιστοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι και καταλήγουν στην τροποποίηση? Υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε και ξαφνικά θα διαπιστώσουμε, όπως συχνά γίνεται το τελευταίο διάστημα σε αυτή την χώρα, ότι «κάτι» έχει αλλάξει χωρίς διαβούλευση?.
5. Είναι δυνατόν το Πυροσβεστικό Σώμα της Ελλάδος, που τυγχάνει σε αυτή τη δύσκολη για τον τόπο συγκυρία, που έχει ως Αρχηγό του τον  Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Θ. Καρατζιά, να παρουσιάζει αυτή την εικόνα? Τι έφταιξε? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πιστοποιημένους Εθελοντές Πυροσβέστες  μέσα στο καλοκαίρι?
6. Επειδή κατατίθεται μια τροπολογία, οι ευθύνες -εάν υπάρχουν- για ακόμα μια φορά δεν καταλογίζονται? 
Και τα ευτράπελα συνεχίζονται…
Για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας υπάρχει ασαφές πλαίσιο για τον καθορισμό των αποζημιώσεων, σε ότι αφορά το ύψος της αποζημίωσης, αλλά και τον χρόνο καταβολής της. Προτείνουμε την κατάθεση «εφαρμοστικής διάταξης» που να ξεκαθαρίζεται από την Κυβέρνηση:
1. Εάν οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται εξίσου σε όλους τους Πυροσβέστες την ίδια περίοδο. 
2. Η ολοκλήρωση της μελέτης να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα.
3. Με οικονομικά στοιχεία να αποδειχθεί εάν υπάρχουν τα χρήματα για αυτές τις αποζημιώσεις.
Συνάδελφοι,
Εάν τα χρήματα δεν υπάρχουν ή εάν ο «περίφημος κόφτης των δημοσιονομικών δαπανών» ακυρώσει «τις όποιες καλές προθέσεις», τότε για άλλη μια φορά μας έχουν τάξει «φύκια για μεταξωτές κορδέλες»… 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΑΡΠΑ ΚΟΛΑ»   

Τα μέλη                                                                         Ο Επικεφαλής του συνδυασμού
Αμανατίδης Χαράλαμπος                                                      Ιωάννης Δ. Τσιλίκας
Αρχ/στης                                                                                      Αρχ/στης
Κτίστης Αριστείδης 
Πυρ/στης                                                                                                          
Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης 
Αρχ/στης
Ντάλτος Χρήστος
Αρχ/στης
Πολίτης Αναστάσιος
Πυρ/στης
Σαραγιώτης Γεώργιος
Αρχ/στης 
Σκιαδόπουλος Γρηγόριος
Αρχ/στης
Τουμαζάτος Σωτήριος 
Πυρ/μος
Τσιώλης Ιωάννης 
Αρχ/στης                        

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α.)

''Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ?''

Συνάδελφοι,
Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των εκλογών τόσο σε επίπεδο σωματείου όσο και σε επίπεδο ομοσπονδίας, διαπιστώσαμε ότι συμβαίνει κάτι αξιοπρόσεκτο…
Το ταμείο του σωματείου Αττικής έχει πάνω από 60.000 ευρώ, ενώ το ταμείο της ομοσπονδίας έχει κάτω από 40.000 ευρώ!!! Δηλαδή το πιο υψηλό επίπεδο συνδικαλισμού της εργασίας μας, η Ομοσπονδία μας, έχει πρόβλημα οικονομικής επιβίωσης! Εάν χρειαστεί να καλέσουμε εσάς προς ενημέρωσή σας για τα ''φλέγοντα'' ζητήματα, εργασιακό-ασφαλιστικό, είτε σε συνέδριο, είτε σε ημερίδα, η Ομοσπονδία ενδέχεται να καταρρεύσει οικονομικά!!!
Επειδή όταν παρουσιάζουμε την κριτική μας πάνω σε ένα πρόβλημα προτείνουμε και λύσεις, καλούμε τον πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. Σταθόπουλο Δ. να προχωρήσει άμεσα στα κάτωθι:
 1. Εάν ακόμα και σήμερα, κάθε μήνα, λαμβάνει το συνδικαλιστικό βοήθημα των 300 ευρώ, ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ, και απλά να καταθέτει τα παραστατικά-αποδείξεις εξόδων για τις δημόσιες σχέσεις, που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται, και να αποζημιώνεται ανάλογα με το μήνα.
 2. Ο έλεγχος των ή του Ορκωτού Λογιστή να γίνεται κάθε τέλος του έτους και να αναρτάται στο site της Ομοσπονδίας.
 3. Να μας ενημερώσει για μέχρι πότε φθάνουν τα χρήματα του ταμείου μας, με δεδομένα τις πάγιες δραστηριότητές μας και τις αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. λόγω των καθηκόντων τους
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

    Τα μέλη                                                                           Ο επικεφαλής του συνδυασμού
Αμανατίδης Χαράλαμπος                                                        Ιωάννης Δ. Τσιλίκας
Αρχ/στης                                                                                            Αρχ/στης
Κτίστης Αριστείδης
Αρχ/στης
Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης
Αρχ/στης
Ντάλτος Χρήστος 
Αρχ/στης
Πολίτης Αναστάσιος
Πυρ/στης
Γεώργιος Σαραγιώτης
Αρχ/στης
Σκιαδόπουλος Γρηγόριος
Αρχ/στης
Τουμαζάτος Σωτήριος
Πυρ/μος
Τσιώλης Ιωάννης
Αρχ/στης